Ovonde

Wat hebben mijn woonplaats Vught, Beuningen, Emmen en het Belgische Tienen met elkaar gemeen? Het zijn allemaal plaatsen waar een ovonde ligt. Een wát? Een ovonde. En nee, dat is geen ovulerende blonde, of een overtollige zonde. Het is … (tromgeroffel) … een ovale rotonde.

TDK …

Mijn eigen bedrijf, waarmee ik inmiddels bijna drie maanden actief ben, heet dus TDK Tekst. Die T, die D en die K staan simpelweg voor mijn initialen: Ton de Kort. Zo heet ik al 47 jaar, zo schrijf ik mijn paraaf en die letters lopen zo’n beetje als een rode draad door mijn leven.

Geen zin

‘Bon?’ Het kwam eruit zónder me aan te kijken, ongeïnteresseerd en onpersoonlijk. Oké: het was zaterdagavond, even na zevenen, maar dan nog zou je aan een willekeurige kassa van een willekeurige Albert Heijn verwachten – of misschien beter: hopen – dat er op een andere manier met de klanten gecommuniceerd wordt.